Waar staan we voor

De Business Club Hockey Geldrop is een aantrekkelijk platform voor ondernemend groot Geldrop. Leden
hebben hart voor Hockey Geldrop. In informele sfeer willen zij hun netwerk vergroten, geholpen door de
proactieve houding van het bestuur van de Business Club.
Ons doel? Een prettige langetermijnrelatie. Want alleen met een betrokken houding blijven we de toegankelijke
club die we nu zijn. En dus een aanwinst voor alle leden en hun relaties.

De Business Club Hockey Geldrop zet zich in voor de ontwikkeling van het jeugdbeleidsplan. De verwerving
van financiële middelen voor de realisatie van dit jeugdplan is ons belangrijkste doel. De jeugd heeft de toekomst.
Zij moet gesteund worden in de ontwikkeling, zowel op prestatief als recreatief vlak.